Co můžete vyhrát?

Dárkový poukaz na nákup zboží v e-shopu nejlevnejsinabytek.cz v hodnotě 20 000 Kč
Dárkový poukaz na nákup zboží v e-shopu nejlevnejsinabytek.cz v hodnotě 10 000 Kč
Sedačka Pico černá
Sedačka Pico hnědá
Sedačka Carlo
Kuchyně Eliza
Skříň Fado
Lenoška Gita
Dárkový poukaz na nákup zboží v e-shopu nejlevnejsinabytek.cz v hodnotě 5 000 Kč
Dárkový poukaz na nákup zboží v e-shopu nejlevnejsinabytek.cz v hodnotě 2 000 Kč

Pravidla tipovací soutěže KDO SPRÁVNĚ TIPUJE, 20 000 Kč VYHRAJE! v měsíci srpnu 2018Uhádněte počet uzavřených objednávek v měsíci srpnu 2018.


Jedná se o jediný text, který závazně upravuje pravidla soutěže.
Proveďte v průběhu měsíce srpna 2018 objednávku na e-shopu nejlevnejsinabytek.cz a zúčastněte se naší tipovací soutěže. Výherce vyhlásíme první týden v měsíci září 2018.

Pravidla soutěže

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže KDO SPRÁVNĚ TIPUJE, 20 000 Kč VYHRAJE! (dále jen „Soutěž") je SmartShop s.r.o. se sídlem Železárenská 636/4, 709 00, Ostrava – Hulváky, IČ: 27843858 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla"). Soutěž je provozována, sponzorována, spravována Pořadatelem. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje Pořadatel.

Trvání a místo Soutěže

Soutěž se uskuteční od 1.8.-31.8.2018 na internetu a dále na území České republiky. Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese www.nejlevnejsinabytek.cz.

Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), která v průběhu trvání soutěže učiní objednávku a současně si tipne počet uzavřených objednávek v měsíci srpnu 2018. Objednávka nesmí být účastníkem Soutěže stornována a musí dojít k její realizaci, tj. k uzavření kupní smlouvy a odebrání objednaného zboží. K uzavření kupní smlouvy dochází přijetím objednávky (není nutné, aby došlo k fyzickému podpisu kupní smlouvy). Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby. V případě, že Účastník Soutěže vyhraje dárkový poukaz, může jej uplatnit až na další objednávku. Dárkový poukaz nelze uplatnit na soutěžní objednávku. Dopravné za zaslání výher hradí Pořadatel. Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

Vyloučení ze Soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.
Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb, a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž bude probíhat od 1.8.-31.8.2018. Po dobu soutěže je úkolem soutěžícího uzavřít objednávku na e-shopu nejlevnejsinabytek.cz a správně tipnout, kolik bude uzavřených objednávek v měsíci srpen 2018 přes e-shop nejlevnejsinabytek.cz, tzn. nepočítají se objednávky uzavřené telefonicky, osobně na prodejně bez registrace ani přes obchodní partnery nebo zrušené objednávky. Vyhrává nejbližší tip. Jestliže bude více totožných správných odpovědí, vyhrává dřívější odpověď. Každý Účastník Soutěže se může zúčastnit pouze jednou, tzn. pošle pouze jeden tip bez ohledu na to, kolik učiní objednávek v době trvání Soutěže.

Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Výhry v soutěži jsou:
1. místo - dárkový poukaz na nákup zboží v e-shopu nejlevnejsinabytek.cz v hodnotě 20 000 Kč
2. místo - dárkový poukaz na nákup zboží v e-shopu nejlevnejsinabytek.cz v hodnotě 10 000 Kč
3. místo - sedačka Pico černá
4. místo - sedačky Pico hnědá
5. místo - sedačka Carlo
6. místo - kuchyně Eliza
7. místo - skříň Fado
8. místo - lenoška Gita
9. místo - dárkový poukaz na nákup zboží v e-shopu nejlevnejsinabytek.cz v hodnotě 5 000 Kč
10. místo - dárkový poukaz na nákup zboží v e-shopu nejlevnejsinabytek.cz v hodnotě 2 000 Kč

Výherce bude vyhlášen v prvním týdnu v měsíci září 2018 na stránkách nejlevnejsinabytek.cz. Soutěžící musí zaslat kontaktní údaje pro odeslání výhry. O předání výher budou výherci informováni pomocí telefonického či e-mailového kontaktu. Pokud nedojde k zaslání kontaktních údajů výhercem do 14 dnů od kontaktování, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Osobní údaje

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo a e-mail a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.

Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení nebo přerušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.


Ve Sviadnově dne 27.7.2018

Proč byste měli nakoupit u nás?

Eshop s největší nabídkou
nábytku skladem v ČR
Nejlepší
ceny
Doprava ZDARMA
při nákupu nad 20 000,-
Nákup
na splátky
Skladem přes 1300
druhů nábytku
Rychlost
dodání
Kvalitní
zboží
Věrnostní
slevy
Akční
nabídky
Upozornění