Výherci fotosoutěže

Představujeme výherce naší fotosoutěže. BLAHOPŘEJEME a všem zúčastněným DĚKUJEME !


1. místo - Ivana Nyklová (výhra: dárkový poukaz na 15 000 Kč)
2. místo - Robert Velička (výhra: dárkový poukaz na 10 000 Kč)
3. místo - Štipčáková Jana (výhra: dárkový poukaz na 5 000 Kč)

Soutěž s NEJLEVNEJSINABYTEK.CZ

Nakoupili jste si u nás nábytek? Podělte se s námi o fotografii nakoupeného nábytku u vás doma a vyhrajte dárkový poukaz na nákup na nejlevnejsinabytek.cz. Fotografie nám posílejte do zpráv na Facebooku (https://www.facebook.com/Nejlevnejsinabytekcz/) nebo na e-mail marketing@nejlevnejsinabytek.cz. My je rádi zveřejníme na facebookové stránce a ukážeme ostatním. Při zasílání fotografií nezapomeňte uvést v textu zprávy, jaký produkt je na fotografii uveden.

Tři výherce vyhlásíme 31. října 2017 na FB stránkách: https://www.facebook.com/Nejlevnejsinabytekcz/
Naše porota při výběru výherce bude přihlížet k originalitě a technické kvalitě fotografie.

Pravidla soutěže:

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „Vyfoť nový nábytek“ (dále jen „Soutěž) je SmartShop s.r.o. se sídlem Železárenská 636/4, 709 00, Ostrava – Hulváky, IČ: 27843858 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook a Facebook za ni neručí a není s ní nikterak spojen. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje Pořadatel. Soutěžící si je vědom, že poskytuje informace pořadateli soutěže, a ne sociální síti Facebook. Jakékoliv stížnosti, dotazy či komentáře, týkající se soutěže, musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

2. Trvání a místo soutěže

Soutěž se uskuteční od 26. července do 26. října na území České republiky. Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese https://www.facebook.com/Nejlevnejsinabytekcz/ (dále jen „Facebooková stránka) provozované sociální sítí Facebook a na e-shopu www.nejlevnejsinabytek.cz

3. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby. Zaslané fotografie se stávají majetkem Pořadatele, který je může využívat k marketingovým účelům.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb, a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

5. Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž bude probíhat od 26. července do 26. října. Po dobu trvání soutěže je úkolem soutěžícího vyfotografovat zboží zakoupené na e-shopu www.nejlevnejsinabytek.cz ve svém domově a poslat fotografii do zprávy na facebook nebo na e-mail: marketing@nejlevnejsinabytek.cz a ve zprávě uvést o jaké zboží se jedná. Na fotografii musí být zboží viditelné. Fotografie musí být možné prezentovat na e-shopu nebo facebookových stránkách. V případě, že budou do soutěže zaslány méně než 3 fotografie, odměnu získají pouze 2 nebo i jen 1 výherce. Posuzovat se bude především kreativita, originalita soutěžících a technická kvalita fotografie. Nežádoucí jsou fotografie, obsahující závadný a nevhodný obsah. Každý účastník soutěže může soutěžit vícekrát, ale vyhrát může pouze jednou.

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Výhry v soutěži jsou:

  1. Místo: DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 15 000 Kč
  2. Místo: DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 10 000 Kč
  3. Místo: DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 5 000 Kč
Výherci budou vyhlášeni 31. října 2017 na Facebookové stránce, prostřednictvím zprávy na Facebookové stránce nebo e-mailem. Soutěžící musí zaslat kontaktní údaje pro odeslání výhry. O předání výher budou výherci informováni pomocí přímé zprávy na Facebookové stránce. Pokud nedojde k zaslání kontaktních údajů výhercem do 14 dnů od kontaktování, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

7. Osobní údaje

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámením o odvolání doručeného společnosti.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

Ve Sviadnově dne 10. července 2017

Proč byste měli nakoupit u nás?

Eshop s největší nabídkou
nábytku skladem v ČR
Nejlepší
ceny
Doprava ZDARMA
při nákupu nad 20 000,-
Nákup
na splátky
Skladem přes 1300
druhů nábytku
Rychlost
dodání
Kvalitní
zboží
Věrnostní
slevy
Akční
nabídky
Upozornění