Výherci fotosoutěže

Představujeme výherce naší fotosoutěže. BLAHOPŘEJEME a všem zúčastněným DĚKUJEME !


1. místo - Ivana Nyklová (výhra: dárkový poukaz na 15 000 Kč)
2. místo - Robert Velička (výhra: dárkový poukaz na 10 000 Kč)
3. místo - Štipčáková Jana (výhra: dárkový poukaz na 5 000 Kč)

Soutěž s NEJLEVNEJSINABYTEK.CZ

Nakoupili jste si u nás nábytek? Podělte se s námi o fotografii nakoupeného nábytku u vás doma a vyhrajte dárkový poukaz na nákup na nejlevnejsinabytek.cz. Fotografie nám posílejte do zpráv na Facebooku (https://www.facebook.com/Nejlevnejsinabytekcz/) nebo na e-mail marketing@nejlevnejsinabytek.cz. My je rádi zveřejníme na facebookové stránce a ukážeme ostatním. Při zasílání fotografií nezapomeňte uvést v textu zprávy, jaký produkt je na fotografii uveden.

Tři výherce vyhlásíme 31. října 2017 na FB stránkách: https://www.facebook.com/Nejlevnejsinabytekcz/
Naše porota při výběru výherce bude přihlížet k originalitě a technické kvalitě fotografie.

Pravidla soutěže:

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „Vyfoť nový nábytek“ (dále jen „Soutěž) je SmartShop s.r.o. se sídlem Železárenská 636/4, 709 00, Ostrava – Hulváky, IČ: 27843858 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook a Facebook za ni neručí a není s ní nikterak spojen. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje Pořadatel. Soutěžící si je vědom, že poskytuje informace pořadateli soutěže, a ne sociální síti Facebook. Jakékoliv stížnosti, dotazy či komentáře, týkající se soutěže, musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

2. Trvání a místo soutěže

Soutěž se uskuteční od 26. července do 26. října na území České republiky. Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese https://www.facebook.com/Nejlevnejsinabytekcz/ (dále jen „Facebooková stránka) provozované sociální sítí Facebook a na e-shopu www.nejlevnejsinabytek.cz

3. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby. Zaslané fotografie se stávají majetkem Pořadatele, který je může využívat k marketingovým účelům.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb, a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

5. Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž bude probíhat od 26. července do 26. října. Po dobu trvání soutěže je úkolem soutěžícího vyfotografovat zboží zakoupené na e-shopu www.nejlevnejsinabytek.cz ve svém domově a poslat fotografii do zprávy na facebook nebo na e-mail: marketing@nejlevnejsinabytek.cz a ve zprávě uvést o jaké zboží se jedná. Na fotografii musí být zboží viditelné. Fotografie musí být možné prezentovat na e-shopu nebo facebookových stránkách. V případě, že budou do soutěže zaslány méně než 3 fotografie, odměnu získají pouze 2 nebo i jen 1 výherce. Posuzovat se bude především kreativita, originalita soutěžících a technická kvalita fotografie. Nežádoucí jsou fotografie, obsahující závadný a nevhodný obsah. Každý účastník soutěže může soutěžit vícekrát, ale vyhrát může pouze jednou.

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Výhry v soutěži jsou:

  1. Místo: DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 15 000 Kč
  2. Místo: DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 10 000 Kč
  3. Místo: DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 5 000 Kč
Výherci budou vyhlášeni 31. října 2017 na Facebookové stránce, prostřednictvím zprávy na Facebookové stránce nebo e-mailem. Soutěžící musí zaslat kontaktní údaje pro odeslání výhry. O předání výher budou výherci informováni pomocí přímé zprávy na Facebookové stránce. Pokud nedojde k zaslání kontaktních údajů výhercem do 14 dnů od kontaktování, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

7. Osobní údaje

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámením o odvolání doručeného společnosti.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

Ve Sviadnově dne 10. července 2017

Proč byste měli nakoupit u nás?

Eshop s největší nabídkou nábytku skladem v ČR Eshop s největší nabídkou
nábytku skladem v ČR
Nejlepší ceny Nejlepší
ceny
Doprava ZDARMA při nákupu nad 20 000,- Doprava ZDARMA
při nákupu nad 20 000,-
Nákup na splátky Nákup
na splátky
Skladem přes 1300 druhů nábytku Skladem přes 1300
druhů nábytku
Rychlost dodání Rychlost
dodání
Kvalitní zboží Kvalitní
zboží
Věrnostní slevy Věrnostní
slevy
Akční nabídky Akční
nabídky
Certifikát stability Certifikát
stability
Upozornění